Betulkah Ibnu Taimiyah itu Mujasssimah?

Betulkah Ibnu Taimiyah itu Mujasssimah (memfisikkan Allah)? بعض الاقوال في اثبات التجسيم عند ابن تيمية و ابن القيم و مشايخ الوهابية ال...

Pengantar Ilmu Kalam

Pengantar Ilmu Kalam Ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung sejumlah argumen akidah keimanan dengan dalil-dalil akal sebagaimana dikatakan...
Akidah Asyariyah dan Maturidiyah adalah Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Asyariyah dan Maturidiyah adalah akidah tauhid yang benar alias firq...
Hukum Kufur (kafir) bagi orang yang Menganggap Allah ada di atas Arasy atau bertempat di manapun. Hukum Menyifati Allah dengan Tempat Makna ...
Respons sekaligus Sanggahan Mufti Tunisia Muhammad Umar Al-Mahjub atas surat ajakan yang dikirim oleh Pendiri gerakan Wahabi Muhammad bin Ab...

Pembatal Keislaman Menurut Madzhab Empat

Pembatal Keislaman perkara yang menyebabkan seseorang menjadi murtad kafir Menurut Madzhab Empat meliputi perbuatan perkataan keyakinan. Ula...