Hukum Penetapan Ramadhan dan Hari Raya dengan Hisab Menurut Madzhab Empat apakah wajib dengan metode ru'yah atau boleh dengan hisab? ata...

Suntik Tidak Membatalkan Puasa

Suntik Otot atau Pembuluh Darah Tidak Membatalkan Puasa demikian fatwa dari Dewan Fatwa Mesir لحقن في العضل والوريد لا تبطل الصوم قالت د...

Perkara yang Membatalkan Puasa

Perkara yang Membatalkan Puasa baik puasa Ramadhan atau puasa sunnah menurut madzhab Syafi'i, madzhab Hanbali, Hanafi, Maliki. مفطرات ...

Memasukkan Obat lewat Anus Batal Puasa?

Memasukkan Obat lewat Anus apakah dapat membatalkan Puasa? Dalam kitab Al-Mausuah Al-Fiqhiyah 2/87 Ringkasan terjemahan keterangan di ba...

Ganti Qadha Puasa untuk Orang lain

Ganti Qadha Puasa untuk Orang lain bolehkah? Orang yang punya hutang itu masih hidup atau sudah mati? Hukumnya tidak boleh kalau masih hidup...
Berbuka Puasa dengan Jimak (Hubungan Intim) dengan Istri sebelum makan dan minum hukumnya boleh. Umar bin Khattab pernah melakukan itu menur...

Puasa bagi Orang Gila

Puasa bagi Orang Gila مسألة مختصرة في أحكام الصيام إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه " الح...
Cara Shalat dan Puasa di Negara yang Siang dan Malamnya Pendek Sekali bagaimana? Dan bagaimana dengan negara yang siang atau malamnya melebi...
Hukum Hubungan Intim dengan Istri di Malam Bulan Ramadan adalah boleh berdasarkan pada QS Al-Baqarah 2:187 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَ...